Wykorzystaj szanse i uniknij zagrożeń! Jakie cele postawiłeś swojemu zarządcy?

CZYM JEST USŁUGA C360?

Audyt C360 to szybka i dokładna diagnoza parametrów komercyjnych projektu.

Umożliwia wskazanie obszarów wymagających optymalizacji oraz postawienia nowych celów zarządczych i w konsekwencji wypracowanie nowej strategii dla centrum handlowego.

Skupia się na połączeniu i zademonstrowaniu zależności takich parametrów, jak:

Obroty najemców

Footfall

Średni koszyk

OCR oraz Affordability Ratio

Audyt, opracowany przez CREAM, pozwala na szybką i dokładną diagnozę projektu, co umożliwia przygotowanie nowego planu działania i strategii wobec obiektu. C360, wraz z narzędziem CNC (CREAM NOI CONTROL), tworzy kompleksową usługę strategicznego zarządzania nieruchomością i dążenia do wzmocnienia jej wartości.

JAKIE CELE POSTAWIŁEŚ ZARZĄDCY?

 • WSKAZANIE KIERUNKÓW STRATEGII

  Przedstawienie celów zarządczych i komercjalizacji, wskazanie obszarów do poprawy i optymalizacji, rekomendacje działań na przyszłość

 • DIAGNOZA PROJEKTU

  Ekspercka analiza wskaźników komercyjnych i operacyjnych

 • ANALIZA PORÓWNAWCZA

  Porównanie wskaźników obiektu (odwiedzalność, obroty, koszyk zakupowy, efektywność finansowa najemców, sezonowość, struktura najemców) z podobnymi obiektami w miastach o podobnej wielkości

C360 - CZY ROZUMIEM MÓJ PROJEKT?

null

OSZCZĘDNOŚCI

 • dynamika
 • trendy
 • sezonowość
 • koszty vs. obroty
 • obroty w podziale na branże
 • obroty w podziale na położenie na planie obiektu
null

ANALIZA ODWIEDZALNOŚCI

 • dynamika
 • trendy
 • przepływ klientów
 • sezonowość
null

OPŁACALNOŚĆ NAJEMCÓW

 • analiza oczekiwanych czynszów rynkowych
 • analiza wpływu zmian w strukturze najemców na wyniki obiektu
null

STRUKTURA NAJEMCÓW

 • Marketing centrów handlowych oparty na strategii real time marketing
 • Digitalizacja centrów handlowych uwzględniająca strategię omnichannel

Efektem przeprowadzonych działań jest ukierunkowanie działalności danego centrum, zaproponowanie strategicznych rozwiązań i podpowiedzi dotyczących dalszej wizji funkcjonowania centrum handlowego.

KONTAKT